Vi (m)öjliggör mark för företagsetablering – detaljplan antagen

Samhällets utveckling är beroende av människors kreativitet, uppfinningsrikedom och vilja att investera. Att många vill bli företagare och entreprenörer är avgörande för hela samhällsutvecklingen. Vi vill fortsätta att göra det lättare och mer lönsamt att starta och driva företag i Vellinge kommun och vi moderater arbetar hela tiden för att kommunens företagare ska få bättre förutsättningar. Detta innebär inte minst att kommunen behöver fortsätta möjliggöra mark för företagsetablering så att befintliga företag kan växa och att nya kan etablera sig i kommunen. Under kvällens kommunfullmäktigemöte antogs detaljplanen för det nya verksamhetsområdet.

Vi moderater ser ett stort behov av att skapa nya tomter för företag och verksamheter och är därför glada över att fullmäktige ikväll antog planen för nytt verksamhetsområde. Planen ställdes ut för samråd under förra året och under den gångna sommaren har en granskning genomförts.

Det nya verksamhetsområdet ska ligga mellan E6 och väg 100 i södra Vellinge, i nära anslutning till befintligt verksamhetsområde, och möjliggör etablering för kontor, verksamhetslokaler samt en drivmedelsstation.

Området möjliggör etablering av både småskaliga och större verksamheter. Totalt innefattar planen ca 205 000 kvm varav 127 000 är byggbar tomtmark, cirka 40 tomter.

– Det är ett attraktivt geografiskt läge för företagsetableringar med närhet till hamn, storstäder, infrastruktur och god tillgänglighet till väg 100 och E6. Det känns bra att kunna anta detaljplanen och komma vidare med infrastrukturarbetet. Jag vet att många är intresserade av tomterna redan nu, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande. 

Infrastrukturarbetet kommer att påbörjas under nästa år och förhoppningen är att tomterna ska börja säljas under 2021.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen