Vi (m)öjliggör mark för företagsetablering

Samhällets utveckling är beroende av människors kreativitet, uppfinningsrikedom och vilja att investera. Att många vill bli företagare och entreprenörer är avgörande för hela samhällsutvecklingen. Vi vill fortsätta att göra det lättare och mer lönsamt att starta och driva företag i Vellinge kommun och vi moderater arbetar hela tiden för att kommunens företagare ska få bättre förutsättningar. Detta innebär inte minst att kommunen behöver fortsätta möjliggöra mark för företagsetablering så att befintliga företag kan växa och att nya kan etablera sig i kommunen.

Vi moderater ser ett stort behov av att skapa nya tomter för företag och verksamheter. Ett område i södra Vellinge i nära anslutning till befintligt verksamhetsområde har pekats ut och planarbetet har påbörjats och är nu ute på samråd.

Det nya verksamhetsområdet ska enligt förslaget ligga mellan E6 och väg 100 i södra Vellinge. Enligt förslaget planläggs området för kontor, verksamhetslokaler samt en drivmedelsstation.

Området möjliggör etablering av både småskaliga och större verksamheter. Totalt innefattar planen ca 40 tomter. En viktig del av planarbetet är också att få till en vägdragning som förbinder väg 100 med E6 söderut.

-Det är ett attraktivt geografiskt läge för företagsetableringar med närhet till hamn, storstäder, infrastruktur och god tillgänglighet till väg 100 och E6. Ett blomstrande näringsliv är grunden för fortsatt välstånd och utveckling, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Går allt enligt plan kan detaljplanen antas under 2019 och projektering av mark påbörjas året därpå och tomter säljas under 2021.

Ett svar till “Vi (m)öjliggör mark för företagsetablering”

  1. Ola Stenberg skriver:

    Vi skulle vara intresserade att etablera oss här. Håll mig informerad.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen