Vi tar ansvar för Vellinges ekonomi - för god service idag och trygghet i framtiden!

Vellinge har Sveriges lägsta skatt. Vi tycker att du som individ ska bestämma över din inkomst så långt det är möjligt. Låg skatt betyder inte sämre kvalitet. Tvärtom, vårt ansvar är att använda skattepengarna så effektivt som möjligt.

En välskött ekonomi lägger grunden för goda villkor för entreprenörskap och företagande och därmed för framväxten av nya jobb. Bara då kan medborgarna känna sig trygga med att välfärden inte blir en tillfällig förmån utan en långvarig trygghet.

God ekonomisk hushållning innebär också att kommunen ska ha en buffert för oförutsedda utgifter och osäkerheter i framtiden. Genom att ha stabila spelregler och vara noggranna med att följa den ekonomiska utvecklingen för kommunen kan vi undvika underskott som tvingar fram skattehöjningar och nedskärningar.

Med vår moderata politik vill vi verka för att förbättra för Vellingebornas vardag och möjligheter att bo, leva och verka i Vellinge, oavsett om det handlar om jobb, fritid eller företagande.

Vi vill fortsätta ta ansvar och verka för ett ännu bättre Vellinge!

Vi vill:

  • Fortsätta ha en god ekonomisk hushållning. Alla pengar är skattebetalarnas pengar och ska förvaltas och hanteras därefter.
  • Arbeta målmedvetet för att ändra utformningen av skatteutjämningssystemet.
  • Införa en servicegaranti vid till exempel tillstånd inom bygglov, miljö och hälsa.
  • På sikt sänka skatten. Det kan ske då det är långsiktigt hållbart och får inte äventyra stabiliteten i ekonomin.
  • Att kommunala investeringar ska finansieras ansvarsfullt.
  • Säkerställa en kommunal ekonomi i balans som når årliga överskott och balanskrav. Alla verksamheter förväntas hålla budget.
  • Effektivisera kommunens förvaltning och prioritera kommunens kärnverksamheter.

Visste du att:
Vellingemoderaternas ansvarsfulla ekonomiska politik har lett till att kommunen fått högsta betyg (AAA) avseende kreditvärdighet fyra år i rad. Vellinge är också en av få kommuner i landet som avsatt medel för sin framtida pensionsskuld.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen