Vi tar ansvar!

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att kommunen ska kunna säkerställa en välfärd med hög kvalitet och fungerande service och infrastruktur.

God ekonomisk hushållning är grundläggande för oss moderater och måste alltid stå i fokus. Inte minst i tider av kris när det är oroligt i omvärlden och det råder stor osäkerhet i världsekonomin. I svåra tider prövas ledarskapet och det är då det krävs ansvarstagande och tydligt ledarskap.

Vi moderater har under många år fått väljarnas förtroende att leda kommunen, ett förtroende som vi tagit på största allvar. Vi har drivit en ansvarsfull politik och har skapat en på många sätt framgångsrik kommun. Detta samtidigt som vi har en stark ekonomi och en av landets lägsta kommunala skatt, 18,50 – densamma sedan 2006. Det är inte en självklarhet att det är så. Det ligger mycket hårt arbete och politisk vilja bakom framgångarna.

Vi ser alla kommunens pengar som skattebetalarnas och de hanteras därefter. Du som skattebetalare ska få valuta för varje skattekrona du betalar in.

Kommande år planeras stora investeringar inom skola och äldreomsorg samtidigt som vi har startat nödvändigt utvecklingsarbete inom framtidssäkrad välfärd och hållbar utveckling. Genom stabila spelregler, god kostnadskontroll och tydliga prioriteringar kommer vi säkerställa fortsatt god ekonomi och klara möta framtidens utmaningar och de högt ställda krav som vi i Vellinge har.

Politik berör många frågor och områden. Kanske håller du inte med oss i alla frågor men vill du fortsätta bo i en kommun med framtidstro, välskött ekonomi, bra skolor, en god äldreomsorg, ett bra näringslivsklimat och som dessutom tillhör de tryggaste i landet? Då ska du välja att lägga din röst på Moderaterna. Vi hoppas att du liksom vi tror på Vellinge – ett Vellinge som visar vägen in i framtiden!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.