Vi tar vara på din röst!

Det är valår och den politiska debatten är livlig. Det är bra, idéer behöver bli utmanade och väljarna behöver få en bild av vad de olika partierna står för. För oss Vellingemoderater räcker det dock inte med fagra ord och löften i en valrörelse. Vi bryr oss alltid, och vi arbetar hela tiden hårt med att leverera kvalitet i verksamheter och utveckling, med Vellingebornas bästa för ögonen.

För att klara av att möta framtidens utmaningar krävs handlingskraftiga politiker, och det har vi! Vellingemoderaterna behövs, och vår politik behövs för att Vellinge ska fortsätta vara en unik och framgångsrik kommun. Vi har modet att ta tag i tuffa frågor och utmana befintliga system. Vi har svaren på hur vi ska ta oss an framtiden och vi lyssnar på våra invånare.

Vi arbetar långsiktigt och resultatet av vårt arbete är det du ser och upplever varje dag i kommunen. Att vi har haft förtroendet att leda kommunen länge betyder inte att vi slagit oss till ro – tvärtom. Vi är varken visionslösa eller idétrötta. Vi är framåtlutade, arbetar hela tiden med utveckling och vågar prova nytt.

Vi är stolta över vår politik och vad vi levererat, men vi är inte färdiga. Vi är ett parti som vill
fortsätta ta ansvar, påverka och styra utvecklingen i framtiden, inte sitta bredvid och passivt följa den. Moderaterna ger framtidstro – vi tror på Vellinge – ett Vellinge som visar vägen in i framtiden!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen