Ytterligare ett steg för att främja trygghet, studiero och ordning samt för att förhindra kränkningar inom skolan

Skolan ska erbjuda alla elever en trygg och utvecklande lärmiljö. För oss är lugn och ro i klassrum och i korridorer en självklarhet.

– Vi har genom flera olika åtgärder arbetat för att skapa och främja trygghet, ordningsregler, studiero samt för att förhindra kränkningar inom skolan.  Detta är prioriterade områden för oss moderater där arbetet måste pågå kontinuerligt och aldrig får vila, säger Gustav Schyllert, utbildningsnämndens ordförande

Moderaterna initierade innan sommaren tio åtgärder i utbildningsnämnden som utbildningsavdelningen har arbetat vidare med för att stärka och utveckla ordningsreglerna, studieron, tryggheten och för att förhindra kränkningar. I enlighet med de tio initierade åtgärderna från oss moderater har rektorerna i samtliga kommunala skolor nu gjort en analys av verksamheternas resultat inom dessa områden och tagit fram förbättringsförslag och förebyggande insatser avseende trygghet/studiero, kränkningar och ordningsregler. 

Exempel på åtgärder och förebyggande insatser:

  1. Mobilfri skola
  2. Fasta placeringar i klassrum och i matsal
  3. Införa rastaktiviteter samt använda rastvärdar
  4. Inrättande av trygghetsråd med elevdelaktighet
  5. Ökad vuxennärvaro vid raster samt otrygga platser såsom till exempel omklädningsrum

– Studiero och ordning är grundläggande för att skolan ska lyckas med sitt kunskapsuppdrag och en viktig pusselbit i att vara en attraktiv arbetsgivare. De åtgärder som följt av uppdraget till rektorerna är en viktig del av många i arbetet med trygghet och studiero, avslutar Gustav Schyllert.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen