Nyhetsbrev - april 2019

Under månaden har rapsen börjat blomma och värmen har kommit, vi har hunnit med både en lång påskledighet och en hel del politiskt arbete.

Den 2 april undertecknades formellt Samverkansöverenskommelsen mellan polisen och kommunen. Polisen kommer enligt överenskommelsen att arbeta tillsammans med kommunens säkerhets- och trygghetssamordnare, trygghetsvärdar, fältgruppen och SIG-gruppen med täta uppföljningar och regelbundna redovisningar. För att säkerställa ett tryggt Vellinge krävs det att man arbetar inom många områden samtidigt. Polisen och Vellinge kommun har under flera år haft ett nära samarbete för att öka tryggheten och förebygga brott. Den nya samverkansöverenskommelsen har två fokusområden: Ungdomars drogkonsumtion samt relaterad brottslighet samt trygghet i offentlig miljö inklusive trafikmiljön. Förutom de två fokusområdena innehåller de övergripande effektmålen även insatser för att minska bostadsinbrott och skadegörelse samt öka och stärka den upplevda tryggheten hos invånarna. 

I början av april berättade vi om satsningen på kommunens nya chefsutvecklingsprogram som innefattar nuvarande och potentiella chefer inom skola och förskola. Ledarskapet är centralt för kvalitet och kunskap i skolan och därför valde vi moderater att ha med detta i vår budget för 2019. Programmet kommer innehålla samarbete med näringslivet, skolmyndigheter samt högskola och universitet. Chefsutvecklingsprogrammet kommer att starta upp i höst och har som mål att utveckla och stärka cheferna i sina roller.

Tångvallaskolans bibliotek har fått utmärkelsen ”Skolbibliotek i världsklass”. I Vellinge kommun har samtliga skolor egna välutrustade bibliotek med utbildade bibliotekarier. Det är en värdefull resurs för elever och pedagoger i deras arbete. Det är roligt att moderaternas långa satsning på skolbiblioteken som en viktig del av lärandet nu har uppmärksammats.

Tillskott för Sveriges mest centrala landsbygd. Den nya pendlarparkeringen i Östra Grevie, på andra sidan järnvägen jämfört med de befintliga, med ca 30 stycken nya platser är snart klar. Östra Grevie växer och Pågatågen är populära därför har behovet av fler parkeringsplatser också ökat.  

Kommunstyrelsen gav under månaden tillväxtavdelningen i uppdrag att ta fram ett planuppdrag för ny grundskola i Östra Höllviken intill Henriks hage med plats för 550 elever. Planen ska även anpassas för en samlokalisering av framtida förskola. Många barnfamiljer väljer att flytta till Vellinge kommun och Höllviken och det finns ett behov av fler förskoleplatser, uppdraget har getts för att möta det ökade behovet.  I området vid Henriksdalsvägen som ligger i anslutning till befintlig cykelväg finns även ett förslag på nytt vård och omsorgsboende samt möjlighet till att starta planuppdrag för ny bostadsbebyggelse samt en sporthall och idrottsplats.  

Under samma kommunstyrelsemöte beslutades även att kommunen ska köpa in tio stycken miljövänliga sopkärl. Sopkärlen som kommer köpas in är klimatsmarta och innovativa som förhindrar lukt och ger upp till 90 % färre tömningar. Sopkärlet har solceller som pressar ihop skräpet vid behov och kan därmed fyllas minimum 5 gånger kärlets volym. Förhoppningen är att problemen med överfulla och illaluktande sopkärl som funnits under sommaren på vissa platser i kommunen ska lösas genom dessa.

Under mötet antogs även en uppdaterad strategi för uppförande av publik laddinfrastruktur 2019-2021. Fram till 2021 kommer totalt tolv nya stationer placeras ut runt om i kommunen. Ett antal av dessa kommer att vara till för elcyklar. I strategin har man identifierat ett antal olika platser i kommunen som är kommunal mark och ligger i närheten av service, handel, restauranger sevärdheter och pendlarstråk. Arbetet kommer att pågå löpande fram till 2021 och en total budget på 3 miljoner kronor är avsatt för ändamålet

Kommunen kommer få ytterligare en ny, fin temalekplats. Vid Betgången i Vellinge byggs just nu en ny lekplats som kommer få namnet Morotslandet. Temat för lekplatsen är lantbruk vilket passar väl in med det angränsande åkerlandskapet. Lekplatsen beräknas vara färdig i juni och innehåller bland annat en jättekanin med tillhörande rutschkana och klätterställning.

Som en del i vår satsning för att säkerställa stöd till de som vårdar anhöriga i hemmet erbjuder kommunen sedan februari det webbaserade anhörigstödet “En bra plats”. På webbplatsen kan man bland annat chatta med andra anhöriga och ta del av information såväl nationellt som lokalt. 

Många undrar vad som händer med Stens brygga, inte minst nu när vädret börjar bli så fint och folk är sugna på att sitta nere och njuta vid havet. Vi vet att det kan kännas som att inget händer där nere på plats men projektering och planering av en ny brygga är i full gång. Tyvärr så är det inte helt enkelt, dels på grund av Länsstyrelsens restriktioner på platsen samt förhandlingen med entreprenören. Den information vi kan ge er i dagsläget är att arbetet går framåt och enligt beräkningar ska en ny brygga kunna vara på plats till juni.

Men det har hänt fler saker i Skanörs hamn. Äntligen har den nya fina toaletten med utedusch och dricksvattendepå blivit klar. Ett välkommet tillskott för kommunens välbesökta hamn och strand i Skanör. 

Under påskhelgen hade vi flera kampanjer runt om i kommunen. På påskafton stod vi utanför Ica Vellinge, Ica Toppen, Ica Skanör samt Ica Torgboden i Falsterbo. Många givande och trevliga samtal med invånare i alla åldrar. 

Bakdjupsstigens gångbro kan äntligen börja renoveras. Kommunen fick den 25 april tillstånd av länsstyrelsen att genomföra efterlängtad och välbehövlig renovering av gångbron vid Bakdjupsstigen i Skanör. Planering av arbetet startas direkt och arbetet kommer att påbörjas inom kort. Tillståndet av Länsstyrelsen krävs då gångbron ligger i naturreservat.

I årsredovisningen har kommunen valt att använda sig av den så kallade fullfonderingsmodellen. Modellen innebär att i balansräkningen är intjänad pensionsförmån redovisad som skuld, och utbetalningar blir amorteringar. Skälet till att kommunen valt att använda fullfonderingsmodellen framför rekommenderade blandmodellen är att Vellinge, som unik kommun i Sverige, har pensionstillgångar som överstiger pensionsskulderna. Det innebär att pensionsskulden inte betalas via skatteintäkter. Vald modell ger en mer rättvisande bild av räkenskaperna utifrån Vellinges förutsättningar.  I årsredovisningen finns båda modellerna redovisade för att invånarna på ett transparent sätt kan se på vilket sätt de båda redovisningsmodellerna påverkar resultatet för 2018.

Vellinge kommun fortsätter vara en attraktiv kommun och många väljer att flytta hit. Under 2018 ökade antalet invånare med 709 personer vilket innebär att kommunens folkmängd per den 31 dec 2018 var 36 499 invånare. Detta framgår av kommunens årsredovisning som godkändes av kommunfullmäktige i förra veckan. Årsredovisningen för 2018 visar att Vellinge kommun har presterat väl under året som gått. Såväl ur ett verksamhetsperspektiv med många nya viktiga satsningar, som ur ett ekonomiskt perspektiv med ett positivt resultat på 34,5 miljoner kronor. Om ni är nyfikna på att veta mer om årsredovisningen kan ni klicka på länken och läsa Carina Wutzler förord till årsredovisningen som väl sammanfattar kommunens arbete under året som gått. https://vellinge.moderatweb.se/arsredovisning-2018-kommunstyrelsens-ordforande-har-ordet/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen