Nyhetsbrev april

Vi har haft både rekordvärme och hagel har under april, ett typiskt vårväder med stora väderomslag. Månaden har varit intensiv och nu har arbetet inför valrörelsen tagit fart på riktigt.

Under april har vi hunnit med en hel del som det ska vara under ett valår. Under påskhelgen hade vi flera kampanjer runt om i kommunen. På skärtorsdagen var vi utanför Ica Skanör och Ica Toppen, på långfredagen utanför Ica Torgboden i Falsterbo och på Påskafton på Lilla torg i Vellinge. Många givande och trevliga samtal med invånare i alla åldrar.

Ny framtagen befolkningsprognos för 2018-2027 är på väg till kommunstyrelsen för behandling. Prognosen visar på fortsatt hög tillväxt i kommunen och vi behöver därför prioritera planer som handlar om kommunal verksamhet, infrastruktur och service framför planer för bostadsbebyggelse.

Den 12 april hade vi medlemskväll och förhandsvisning av Omtankens hus i Höllviken. En lyckad kväll med cirka 70 deltagare, tack till alla som var med. Den 19 april startade inflyttningen av huset då boende på Kronodalsgården och Näsets läkargrupp flyttade in i. Inflyttningen i resten av huset kommer nu att ske successivt så de boende hinner anpassa sig i lugn och ro.

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 april fick politikerna en återrapportering av stationshuset i Västra Ingelstad som vi nu väljer att gå vidare med för att skapa kontorshotell med gemensamhetsytor för kommuninvånare och föreningar att nyttja samt ett café eller enklare servering.

Under samma möte antogs även en skyltpolicy för kommunen som tydliggör regler om skyltning och flaggning i kommunen.

Snart påbörjas byggnationen av nya pendlarparkeringar i Västra Ingelstad och Östra Grevie som ska vara klara till sommaren. Den nya pendlarparkeringen i Västra Ingelstad kommer rymma 35 nya parkeringar varav två med laddstolpe för elbil, i Östra Grevie kommer den befintliga pendlarparkeringen vid Bolmersvägen att byggas ut med totalt 23 parkeringsplatser. Under året kommer kommunen även att bygga två till parkeringar i vardera by. Parkeringsplatserna är en viktig del i vårt kommunövergripande mål om attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge. Vi ser att Pågastationerna har varit populära och att kommunen behöver möta upp med fler parkeringsplatser i båda byarna.

Under april har Carina Wutzler har skrivit brev till regeringen tillsammans med kommunstyrelsens ordförande från Simrishamn, Skurup, Trelleborg och Ystad, angående erosionsproblematiken längst Skånes sydkust. Kusterosionen är ett växande problem för sydkustens kommuner då effekterna av en stigande havsnivå märks av redan idag och det drabbar befintlig bebyggelse. Flera åtgärder har vidtagits för att minska effekterna av erosionen. Hårda kustskydd som stoppar eller minskar erosionen på en plats, men förvärrar situationen på en annan. Mjuka kustskydd som är mer naturanpassade, men som ofta innebär långdragna och komplicerade tillståndsprocesser. Även problem med översvämning av det tättbebyggda området i låglänta kustnära områden är ytterst aktuellt i Skåne, där till exempel Vellinge kommun arbetar med att skydda hela Falsterbonäset mot höga havsnivåer. Vill ni läsa hela brevet kan ni göra det här: https://vellinge.moderatweb.se/sverige-krymper/

Kretsstyrelsen hade årsmöte den 17 april där samtliga i styrelsen valdes om.

Under månaden gick Vellinge som en av tre kommuner i landet med i ett ESF projekt riktat till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder. Projektet löper under tre år.

Vi moderater har lagt fram ett förslag om att Vellinge kommun ska införa återkrav för utbetalat ekonomiskt bistånd som ska ersätta försörjningsstödet från kommunen i det så kallade glappet från första dagen man har blivit beviljad etableringsersättning. Förskott som förmån betalas idag ut av socialtjänsten till olika grupper, dessa är just ett förskott som sedan ska betalas tillbaka. Detsamma borde även gälla för nyanlända. Det handlar om rättvisa och att följa likabehandlingsprincipen i kommunallagen liksom bestämmelserna i socialtjänstlagen.

Under kommunfullmäktigemötet den 25 april behandlades bland annat årsredovisningen för 2017. Vi är stolta och glada över vad vi lyckats åstadkomma föregående år. En skola i fortsatt toppklass, en av de tryggaste kommunerna i landet och flera positiva och stora satsningar i hela kommunen samtidigt som vi har haft en välskött ekonomi med ett slutresultat på 53,2 miljoner kronor. Hela årsredovisningen inklusive Carina Wutzlers förord kan du läsa här: https://vellinge.se/sv/kommun-politik/kommunfakta/ekonomi-och-budget/

Stens Brygga är äntligen öppnad för alla badsugna. Förra veckan var det besiktning av Skanörs hamn där kommunen bland annat byggt ett nytt trädäck med tillhörande badbrygga. Lite arbete kvarstår men ska vara klart till den officiella invigningen den 26 maj. Carina Wutzler kommer invigningstala och har lovat att ta sig ett dopp, missa inte detta.

Vi har nu skickat ut anmälan till kampanjer under valrörelsen. Glöm inte skriva upp er på alla aktiviteter ni kan medverka på och låt oss tillsammans göra denna valrörelse till den bästa någonsin!  

Vill även passa på att påminna om kommande månads afterwork som nästa gång kommer att vara i Höllviken. Mer info kommer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen