Nyhetsbrev - november 2019

Nu är äntligen julmånaden här. November har varit riktigt grå vädermässigt med ovanligt få soltimmar under månaden även om den avslutades lite ljusare. Bättre har det dock varit politiskt sett och mycket har hänt. Under månaden har många viktiga ärenden behandlats och arbeten gjorts.

Moderaterna i Vellinge har tilldelats utmärkelsen ”En av de mest jämställda Moderata föreningarna”. Detta är vi givetvis oerhört stolta över. I Vellinge har vi en bred representation både vad gäller kön, ålder och geografisk spridning. Vi ser att det finns en enorm styrka i att både män och kvinnor engagerar sig och att vi har en stor bredd bland våra medlemmar. Det är även viktigt att våra förtroendevalda representerar olika målgrupper och hela kommunen.

På kommunstyrelsens arbetsutskott i början av månanden beslutades att en markanvisningstävling för ny centrumverksamhet bredvid Omtankens hus ska genomföras. Det finns en stor efterfrågan av fler centrumnära verksamhetslokaler och vi moderater har därför arbetat för att skapa möjligheter för företagare att etablera sig i centrala Höllviken.

Vi arbetar ständigt för att förbättra boendemiljön i kommunen. Under november har därför ett arbete med att lägga in nya dagvattenledningar i Skanör pågått. De nya dagvattenledningarna kommer dessutom att öka funktionaliteten och förbättra möjligheterna att transportera bort dagvattnet.

Den 13 november släppte polisen sin årliga trygghetsmätning. Vellinge fortsätter enligt den att vara en trygg kommun att bo och leva i. Enligt mätningen känner sig en hög andel av invånarna i Vellinge trygga när de går utomhus ensamma på kvällarna. I Vellinge är det utomhusstörningar som invånare anser vara mest otryggt, det handlar om trafikrelaterade problem samt om stökiga ungdomsgäng. De två punkterna som invånarna lyfter har vi i vårt samverkansavtal med polisen och vi har fortsatt full fokus på dessa frågor.

Under kommunstyrelsens möte den 19 november behandlades många viktiga ärenden.

Bland annat så antogs en kompetensförsörjningsstrategi som syftar till att tydliggöra övergripande styrning, viljeinriktning samt utvecklingsbehov när det gäller strategiskt arbete med kompetensförsörjning. Målen med strategin är att kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för att lyckas behålla och rekrytera kompetent personal samt att säkerställa att kommunens medarbetare äger rätt kompetens för att möta krav från kommuninvånare och verksamheter i en allt mer teknologiskt utvecklad värld.

Kommunstyrelsen godkände under mötet programbeskrivningen av Höllvikens nya skola som ska ha kapacitet för 550 elever i skolår F-9 samt idrottshall.

Under samma möte beslutade kommunstyrelsen att en detaljplan för området Lilla Hammar och Toppenområdet och ett nytt stationsområde längs väg 100 ska tas fram samt att ett planprogram för hela Toppenområdet ska göras.

Kommunstyrelsen valde även att ge ett positivt planbesked i ärendet att skapa en ekoby i södra delen av Västra Ingelstad. Området föreslås byggas ut i tre etapper med fokus på byggteknik och hållbara lösningar, odling samt gemenskap genom delade ytor för bland annat förråd, cykel- och bilpool samt växthus.

Vellinge var först i landet med att införa integrationsplikt efter ett initiativ från oss moderater. Ett arbete som har fungerat bra och som vi nu väljer att utveckla i samband med att en ny handlingsplan för integration har tagits fram. Under kommunstyrelsens möte biföll kommunstyrelsen vårt förslag till ny plan som slutgiltigt kommer att beslutas på fullmäktige i december. I vårt förslag har vi utvecklat och tydliggjort flera punkter, bland annat angående tolk, hembesök från socialtjänsten, modersmålsundervisning, anhöriginvandring, kvinnors rättigheter, motverkande av hedersproblematik, bocoach samt återbetalningskrav. På vår hemsida kan ni läsa mer om förtydligandena och vad dessa innebär: https://vellinge.moderatweb.se/ny-handlingsplan-for-integration-att-stalla-krav-handlar-om-att-bry-sig/?fbclid=IwAR1_qhpb_kGpgMet0NbcI_bwF126xvMuKzcLfu2lrPhDO0Rv8c8nuiU_TU0

Den 21 november röstade riksdagen igenom förslaget till ny kostnadsutjämning för Sveriges kommuner och regioner. Det nya kostnadsutjämningssystemet kommer att slå hårt mot Vellinge. Det innebär en försämring för Vellinges del med 19 miljoner kronor jämfört med budget nästa år (det vill säga om mindre än 2 månader) och 38 miljoner kronor från 2022. Vi moderater vill att hela Sverige ska leva men att staten ska sköta utjämningen och inte vältra över mer kostnader på enskilda kommuner och landsting. Det nya kostnadsutjämningssystemet röstade Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet för.

Kommunen har tillsammans med Trafikverket arbetat för en ny omdragning av Rängs Sandsvägen i Kämpinge by i 15 år. Det var därför en stor besvikelse att Trafikverket för två år sedan valde att dra sig ur projektet i sista stund med hänvisning till att en Åtgärdsvalsstudie för alternativ skulle göras. Nu har Trafikverket lagt fram denna studie men vi ser att den inte på långa vägar är tillräcklig. Carina Wutzler valde därför under månaden att tillsammans med samhällsbyggnadschef Anna Möller bemöta Trafikverket i en skrivelse där det tydliggjordes vilka åtgärder kommunen anser behövs.

I lördags hade Vellingemoderaterna adventskampanj i Vellinge centrum och i går var det traditionsenlig julmarknad i Höllviken där Vellingemoderaterna som vanligt var på plats för att prata med medborgare, dela ut pepparkakor och sälja lotter. Dessutom höll Carina Wutzler jultal i Höllviken centrum och Vellinge centrum under dagen.

Just nu pågår huvudförhandlingen med mark- och miljödomstolen angående Vellinge kommuns ansökan om att uppföra skydd mot förhöjda havsvattennivåer. Huvudförhandlingen är öppen för allmänheten, i länken ser ni datum och plats. https://vellinge.se/planer-och-projekt-i-Vellinge-kommun/aktuella-byggprojekt/trafik-och-infrastruktur/skydd-mot-hoga-havsnivaer/   

Vi önskar er en trevlig december och hoppas att ni fortsätter följa oss och vår politik.

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/Vellingemoderaterna/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen