Nyhetsbrev - november 2022

November har bjudit på såväl budgetfullmäktige, snö som traditionellt jullotteri. Tydliga tecken på att Julen närmar sig!

Månadens första dag hade knappt hunnit gry innan ett härligt besked satte ribban för november – Vellinge kommun utsågs till årets skånska UF-kommun av organisationen Ung Företagsamhet. Ett tydligt kvitto på att vårt arbete för en god samverkan mellan skola och näringsliv såväl som Sundsgymnasiet arbete med entreprenöriellt lärande ger resultat.

Samma dag skrev kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler i Expressen tillsammans med regionala utvecklingsnämndens ordförande Anna Jähke, regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson och Staffanstorps kommunstyrelseordförande Christian Sonesson om regeringens svek mot Vellingeborna och skåningarna. Kampen för högkostnadsskydd för el fortsatte i Aftonbladet den 12 november.

Det pågår flera infrastrukturprojekt runt om i kommunen. Bl.a. byggs en GC-väg längs Stortrappsvägen i Skanör samt Clemensagervägen i Falsterbo för att trygga och säkra skolvägarna i samband med nybyggnationen på Tångvallaområdet och att Tångvallaskolans ersättningslokaler tas i bruk. De trafiksäkerhetshöjande åtgärderna vid pendlarparkeringen i Hököpinge är klara och sikten i korsningen har nu förbättrats avsevärt.

Den 8 november antog kommunstyrelsen en ny detaljplan för området Eskilsgården för att möjliggöra ett nytt vård- och omsorgsboende samt lokaler för LSS daglig. I en film på vår Facebook förklarar Carina Wutzler hur boendet ska utformas.

Polisens årliga trygghetsmätning som släpptes den 12 november talar sitt tydliga språk: Vellingeborna känner sig fortsatt trygga! Mätningen visar att upplevda utomhusstörningar, utsatthet för brott och oro för utsatthet till brott minskat jämfört med förra mätningen. Särskilt glädjande är också att det skett en förbättring kopplat till buskörning med moped och MC vilket tidigare upplevts som ett problem i kommunen.

Månades viktigaste beslut togs vid fullmäktiges novembersammanträde då budget för 2023 antogs. Moderaternas budget fick till slut majoritet men det låg i farans riktning att vår budget skulle falla. Liberalerna som inte ens lagt ett eget förslag bestämde sig för att rösta på SD:s budget, trots att de riktat skarp kritik mot innehållet i densamma. Förvånande var också att Socialdemokraterna glatt hängde på och även de röstade ja till Sverigedemokraternas förslag – man kan ju fråga sig om det var sanktionerat från Sveavägen 68… Dessutom röstade tre kristdemokratiska ledamöter på tre olika sätt.

I ett brev till den nya energiministern Ebba Busch uppmärksammar kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler återigen problemen med solceller på fastigheter på Falsterbonäset. Med en ny regering gör vi nya försök – vi hoppas att denna regering, till skillnad från den förra, behagar att svara på vårt brev och bemöta våra synpunkter.

Den förste Advent var det dags för Höllvikenmoderaternas traditionsenliga jullotteri – samtidigt som Vellinge-Månstorp kampanjade i centrum. Det var härlig stämning och trevliga samtal i båda orterna!