Nyhetsbrev - november

Under november kan man verkligen säga att kylan, blåsten och mörkret slagit till med full kraft men vår politik har stått sig stabil och positiv. Mycket har hunnits med och många bra beslut har fattats. Inte minst budgeten för 2019.

Månaden började riktigt positivt då Lärarförbundet släppte sin årliga ranking den 8 november. Vellinge blev ”Sveriges bästa skolkommun” för femte året i rad. Vi moderater har under många år aktivt arbetat med att förbättra kommunens skolor vilket har gett resultat. I årets ranking har Vellinge bland annat förbättrat sitt resultat vad gäller andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år och andelen godkända elever.

Dagen efter var det dags igen. Vellinge kommun blev utsedd till Årets nyföretagarkommun 2018 av Nyföretagarcentrum och Visma. Carina Wutzler var på plats på mässan Eget företag i Stockholm för att ta emot priset. Vi moderater har under flera år arbetat målmedvetet för att förbättra företagsklimatet i kommunen. Vi uppskattar företagarna och vill se näringslivet blomstra. Det är grunden till vår gemensamma välfärd och helt avgörande för fortsatt tillväxt.

Utbildningsnämnden har påtalat ett behov av nya skolplatser i Höllvikenområdet och enligt lokalresursplanen ska det därför byggas en ny skola till 2023. Redan till höstterminen 2019 finns det ett påtalat behov av förskole- och skolplatser och under tiden den nya skolan byggs kommer därför ett Höllvikenspår att startas upp i Sandeplanskolans lokaler för att möta behovet.

Vi moderater satsar på barnen i kommunen och just nu är arbetet med en ny temalekplats med sagotema i full gång i centrala Vellinge. Lekplatsen kommer att ligga på Campusområdet mellan Vanningen och Sundsgymnasiet och kommer bland annat att innehålla en stor klätterställning med ruschkana, klätternät och gångtunnlar. På lekplatsen kommer det bland annat även finnas en stor balansorm, en klättringsspindel, en skattkista och en sagohörna med en sagotron och Pomperipossa-sten. Arbetet kommer att vara klart inom några veckor och invigning av nya lekplatsen blir den 12 januari.

Ett nytt rekreationsområde med multifunktionella lösningar såsom dagvattendamm, grönyta som exempelvis möjliggör fotboll- och brännbollsspel, amfiteater, örtträdgård, vackra planteringar samt motionsslinga presenterades under månaden. Rekreationsområdet ska byggas på Sandeplanskolans västra del i Höllviken. Syftet för projektet är att skapa en yta för omhändertagande av dagvatten vid skyfall samtidigt som det i området skapas värden både för människor, djur och växter. Arbetet kommer kosta cirka 7,7 miljoner kronor och kommer att genomföras under sommarlovet 2019 efter önskemål från Sandeplanskolan. Kommunen har ansökt om ”statligt stöd för grönare städer” ett finansieringsbidrag hos Boverket på 3,5 miljoner för att bekosta närmare hälften av projektet.

I mitten av månaden släppte polisens sin årliga trygghetsmätning. Vellinge fortsätter enligt den att vara en av Sveriges tryggaste kommuner att bo, leva och verka i. Tryggheten ökar samtidigt som utsattheten för brott minskar i kommunen. I början av 2017 initierade vi moderater ett trygghetspaket för att stärka och utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen, ett initiativ som har gett tydliga resultat. Vellinge har förbättrat sina resultat i trygghetsmätningen två år i rad.

Och när vi är inne på trygghetsarbete i Vellinge kommun –  Den 19 november delades för första gången utmärkelsen Årets trygghetsambassadör ut efter ett initiativ från oss moderater. Utmärkelsen gick till Boo Axelsson och Roland Ripmark som har startat upp grannsamverkan i Höllviken och även hjälpt andra kommundelar att komma igång.

Perfekt tajming med strålande sol när den nya förskolan i Västra Ingelstad invigdes den 16 november. Den nya förskolan har fått en fantastisk miljö såväl inom- som utomhus. Vi moderater anser att förskolan är det första steget på kunskapsresan och ändamålsenliga lokaler med en kreativ och stimulerande miljö är en viktig förutsättning för hög kvalitet. Vi hoppas att alla barn kommer att trivas.

Den 22 november valde moderata fullmäktigegruppen sina poster till samtliga nämnder och styrelser för mandatperioden 2019-2022. Carina Wutzler, KSO, Gustav Schyllert, utbildningsnämnden, Martin von Gertten, tekniska nämnden, och Lars Olin, valnämnden blev omvalda som ordförande. Christine Andersson och Mavis Zander valdes till nya ordförande i myndighetsservicenämnden respektive omsorgsnämnden. På kommunfullmäktige den 5 december kommer valen formellt att beslutas.

Kommunfullmäktige antog den 28 november servicegaranti för Vellinge kommun. Ett initiativ från oss moderater för att ge kommunens invånare och företagare en förbättrad service med effektiva beslut och bra bemötande. Servicegarantin är ett löfte såväl som en upplysning om vad den sökande kan förvänta sig av Vellinge kommun inom tillstånd, tillsyn och lovgivning. Genom servicegarantin vill vi tydliggöra tjänsterna för medborgarna och vad man kan förvänta sig av kvaliteten på tjänsten samt garantera beslut inom en i förväg utlovad tid.

Under samma möte behandlades även årets viktigaste ärende, budget 2019. Vi moderater är stolta över vår lagda budget som antogs av församlingen efter några timmars debatt på stundtals låg nivå och där stora delar av oppositionen inte ens hade egna budgetförslag. Vår budget är väl genomarbetad och ambitiös som inkluderar alla kommunens verksamheter och kommundelar och är ett led i att skapa attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge. Budgeten förmedlar framtidstro och innehåller en rad satsningar och åtgärder för att Vellinge ska fortsätta ligga i framkant och vara kommunen som visar vägen. Budgeten bygger på oförändrad skattesats, 18.50kr. Vill du läsa mer om våra budgetsatsningar, klicka på länken: https://vellinge.moderatweb.se/arets-viktigaste-arende-budget-2019/

I helgen firades första advent och det hölls traditionsenlig julmarknad i Höllviken. Vi Vellingemoderater var som vanligt på plats för att prata med medborgare, dela ut pepparkakor och sälja lotter.

Nu är vi inne på årets sista månad och om några veckor är det tid för lite julledighet men innan dess håller vi högt tempo. Är du intresserad av att engagera dig mer politiskt? Tveka inte att höra av dig till din föreningsordförande eller skriv till victoria.bergstrand@vellinge.se om du vill veta mer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen